Hlavný vchod

Vstup do budovy je z Hlavnej ulice oproti mestskému parku, pár metrov od zastávky MHD.

Parkovanie

Parkovisko vo dvore je dostupné z Jarkovej ulice.

Info kancelária

Kancelária je umiestnená na 2.poschodí, číslo dverí 7.

Kontaktné osoby

Ekonóm: Ing. Jana Hudáková, Konateľ: Andrej Rusinkovič,  Telefón: (051) 7720713